Products

KASHAYAS

 • Amrithotharam Kashayam
 • Ashtavargam Kashayam
 • Aragvadhadi Kashayam
 • Balaguluchyadi Kashayam
 • Chuvannaratha Kashayam
 • Chirivilwady Kashayam
 • Chyavanaprasam Kashayam
 • Cheriyarasnadi Kashayam
 • Dasamoolam Kashayam
 • Bhadradarvadi Kashayam
 • Dasamoolakatutrayam Kashayam
 • Danwantharam Kashayam
 • Drakshadi Kashayam
 • Danadanayanadi Kashayam
 • Dusparsakadi Kashayam
 • Elakanady Kashayam
 • Guloochyadi Kashayam
 • Gulgulutikthakam Kashayam
 • Gandarvahastadi Kashayam
 • Indukantham Kashayam
 • Nisa katahkady kashayam
 • Kokoliaksham Kashayam
 • Manjishtady Kashayam
 • Maha Manjishtady Kashayam
 • Maha Rasnady Kashayam
 • Maha Thikthakam Kashayam
 • Musalee Ghadirady Kashayam
 • Nayopayam Kashayam
 • Nimbady Kashayam
 • Neeli Thulasyady Kashayam
 • Patolakaturohinyadi Kashayam
 • Patola Moolady Kashayam
 • Padhyaksha DhathryadyKashayam
 • Punarnavady Kashayam
 • Prasaranyadi Kashayam
 • Rasonady Kashayam
 • Rasne Dasamoolam Kashayam
 • Rasna Panchakam Kashayam
 • Rasna Sapthaka Kashayam
 • Rasnrendady Kashayam
 • Sahacharady Kashaym
 • Sukumaram Kashayam
 • Sapthasaram Kashayam
 • Thikthakam Kashayam
 • Varanadi Kashayam
 • Vidaryadi Kashayam
 • Vyoshadi Kashayam

Copyright © Dr. Sen and Sen’s Ayurvedic pharmaceuticals | Website Designed by : Orange Dice Solutions